Garderob snedtak

Garderober i rum med snedtak

Ett vanligt problem i rum med snedtak är förvaringen, särskilt när det kommer till garderober.
Det finns inga färdiga system för detta då alla rum och vinklar har förutsättningar.
Vi har tillverkat många olika garderober till rum med snedtak och detta är ett av de lyckade exemplen.
Kontakta oss om ni vill ha en optimal garderobsförvaring så hjälper vi er.