Platsbyggd garderob i shakerstil

Platsbyggd garderob i shakerstil


Kunden efterfrågade en yteffektiv lösning för deras walkincloset, vi ritade en garderob i uform som utnyttjade rumsytan maximalt.
Stommar i oljad ek, luckor i shakerstil.